Jana Brambaški
Jana Brambaški

ABSOLUTNÍ ČISTOTA NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH, V ULICÍCH A V PROSTŘEDCÍCH MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

Do práce zapojíme ty, kteří zneužívají sociální dávky a parazitují svým nepřizpůsobivým způsobem života na slušných občanech města. Nechceme další epidemie žloutenky.

DOMOVSKÉ PRÁVO

Prosazujeme přijetí zákona o domovském právu, který v našem městě znemožní pobyt kriminálním živlům opakovaně zde páchajícím trestnou činnost.

NULOVÁ TOLERANCE PROTI NEPŘIZPŮSOBIVÝM, KTEŘÍ ZNEČIŠTUJÍ MĚSTO A PÁCHAJÍ TRESTNOU ČINNOST NA JEHO ÚZEMÍ

Městská policie bude nekompromisně postihovat všechny narušovatele pravidel slušného občanského soužití, dále ty, kteří zde budout páchat kriminalitu, narušovat veřejný pořádek a nedodržovat základní hygienické předpisy vedoucí k dalšímu vzniku epidemií.

JÍZDNÉ V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ PRO DĚTI, MLÁDEŽ A SENIORY ZDARMA

Pro děti a mládež do 18-ti let a pro důchodce nad 60 let věku zavedeme jízdné v MHD zdarma. Cesta do školy či k lékaři tak bude snadnější.

PARKOVÁNÍ V ÚSTÍ PRO OBYVATELE MĚSTA

Prosadíme 90 minut bezplatného parkování pro občany města Ústí nad Labem na veřejných parkovištích, které jsou doposud zpoplatněny.

ZVÝŠENÍ POČTU PARKOVACÍCH MÍST V JEDNOTLIVÝCH ČTVRTÍCH MĚSTA

Zajistíme nové dopravně-bezpečnostní řešení silniční dopravy v Ústí nad Labem za účelem zvýšení bezpečnosti a rozšíření počtu parkovacích zón pro obyvatele města.

VÍCE MÍST V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Město musí respektovat budoucí vývoj počtu dětí a tomu musí přizpůsobit počet míst ve školkách. Rodiče musí mít možnost umístit dítě v místě svého bydliště, nikoli na druhé straně města.

ROZŠIŘOVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU

Zastáváme názor, že území města je tu pro jeho občany, nikoli naopak. Budeme proto prosazovat rozvoj dětských a sportovních hřišť a rekreačních klidových zón.

DÁLE PROSAZUJEME

Řešení problematiky sociálně odloučených částí města tzv. GHETT, vymýcení podnikatelů parazitujících na zneužívání sociálních dávek pro lidi žijící v ubytovnách a ghettech, veřejné projednávání zásadních otázek, posílení počtu strážníků v ulicích města a lepší využití jejich práce.

Podporu volnočasových aktivit mládeže, především prostřednictvím sportu.

Čisté Ústí: Spouštíme petici. Není nám jedno, v jakém stavu je Ústí

Politické hnutí Čisté Ústí se rozhodlo iniciovat zahájení petiční akce pod názvem „Za bezpečné a čisté město, proti nepřizpůsobivým parazitům“. Je to logická reakce na dnešní neutěšený stav krajského města Ústí nad Labem, které se potýká nejen s vyšší koncentrací nepřizpůsobivých živlů, ale také s nepořádkem a rizikem nakažlivých chorob.

Tento současný stav našeho města již nelze nadále tolerovat. I proto jsme se rozhodli iniciovat petiční akci, která má vést k prosazení městské závazně platné vyhlášky s působností na území města Ústí nad Labem, jejíž obsah by byl zaměřen na zpřísnění otázek čistoty a bezpečnosti města, s cílem eliminovat zvyšující se kriminální činnost nepřizpůsobivých a zajištění ochrany slušných občanů.

Jsme přesvědčeni, že vedení města má mnoho nástrojů, jak situaci změnit, ale bohužel nereaguje, a tato nečinnost je až alarmující. I proto garantujeme občanům Ústí, že pokud získáme důvěru v podzimních komunálních volbách, budou naši zástupci prosazovat zmíněnou vyhlášku na základě sesbíraných podpisů občanů města.

Chceme čisté Ústí nejen podle našeho názvu, ale i v reálném každodenním životě.

Petiční arch si můžete stáhnout a vytisknout zde. Archy zasílejte na naši doručovací adresu: Pincova 2971/13, 400 11 Ústí nad Labem

Mgr. Tomáš Vandas, kandidát na primátora Ústí nad Labem za Čisté Ústí

Jana Brambaški
Jana Brambaški

Jana Brambaški

Narodila jsem se v Ústí nad Labem, kde jsem vystudovala střední a vyšší odbornou školu, porodila jsem zde své dvě děti, zde pracuji jako radiologický asistent v krajské nemocnici a zde žiji i po úrazu, který se mi stal v roce 2010. Hnutí Čisté Ústí mne oslovilo svým programem, a proto jsem ráda, že jsem jeho členkou. Jsem aktivní maminka dvou dospívajících dětí, ráda sportuji a ráda pomáhám lidem, kteří to potřebují. Dá se říci, že jsem empatická a komunikativní žena, která má ráda nové výzvy. Přála bych si, aby se nám Ústečanům žilo v našem městě lépe. Jsou potřeba změny. Důležité jsou názory Vás občanů, voličů. Nebojte se vyjádřit svůj názor, hnutí Čisté Ústí udělá vše proto, aby se Vám všem žilo a pracovalo v tomto městě co nejlépe.

Politické hnutí Čisté Ústí jsme založili jako občané Ústí nad Labem, kteří již dále nechtějí nečinně přihlížet dosavadním praktikám, které vládnou našemu magistrátu. Je lehké kritizovat vedení města od stolu a přitom nic nedělat. Rozhodli jsme se proto, že půjdeme "s kůží na trh". Politiku vnímáme jako nezbytnou součást veřejného života a jako prostředek pro správu veřejného prostoru, ve kterém každý z nás žije. Jak vyplývá z názvu našeho hnutí, chceme Ústí nad Labem vyčistit nejen od nepořádku v ulicích, ale také od takového typu politiků, kteří politiku vnímají jako prostředek k vlastnímu obohacení. K tomu budeme potřebovat hlasy veřejnosti. Proto se s občany budeme setkávat, diskutovat a nabízet řešení.

Kontakt

cisteusti@cisteusti.cz
Číslo transparentního účtu u Fio banky
2600632190/2010

Adresa:
Pincova 2971/13
400 11 Ústí nad Labem